Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Trisha Hogan, a bhuaigh an crannchur do mhí Iúil, cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche.

Do chrannchur mhí Lúnasa, tabharfaimíd uainn cóip den CD-ROM Tíreolaíocht le Cormac agus Órla, SAOR i nAISCE. Is áis spleodrach é an CD-ROM seo chun tíreolaíocht na hÉireann a fhoghlaim. Tá sé bunaithe ar churaclam nua na mbunscoileanna don chúigiú agus séú rang / ar Chlár Staidéir na Tíreolaíochta ag Key Stage 2. Tá atlas cuimsitheach ann, le heolas faoi gach contae, chomh maith le heolas faoi thíortha na hEorpa. Tá cluichí agus tomhaiseanna ann bunaithe ar gach pioc d’ábhar an CD. Ach an chuid is fearr ná camchuairt anamúil na hÉireann i n-éineacht le Cormac, Órla, agus Daideo. Déanann siad 141 stop le linn 28 turas difriúil ar fud na tire, ag bualadh le muintir na háite agus ag foghlaim mar gheall ar thíreolaíocht, stair, eacnamaíocht, agus cultúr na háite. Buail an bóthar ina dteannta inniu! Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Maran tu a bhuaigh an CD-ROM Amhrán is Fiche i gcrannchur mhí Iúil, ná bíodh ort buairt ná brón, mar do mhí Lúnasa, tá sé ar thairiscint speisialta againn, mar aon leis an dá theideal eile sa tsraith chéanna. Ordaigh na trí cinn de CD-ROManna na nAmhrán i dteannta a chéile agus bíodh ceann acu agat SAOR i nAISCE! Sin luach €90 ar fáil ar €60 (móide postas).

Tá éileamh mór ar na CD-ROManna seo d'amhráin chlasaiceacha na Gaeilge. Tá 21 amhrán ar gach CD acu, á rá ag triúr amhránaithe cáiliúla ó Ghaeltachtaí difriúla. Bíonn na líricí go léir le feiscint ar an scáileán, agus bíonn liathróidín ag leanúint na bhfocal faid is a bhíonn an t-amhrán á rá. Is féidir an ceol a chur ar siúl gan an t-amhránaí, chun an t-amhrán a rá i stíl an Karaoke. Tá áis ann chun na líricí a phriontáil amach, tá aistriúcháin as Béarla ar fáil, agus tá samplaí de cheachtanna do mhúinteoirí ann. Is féidir an trí CD a úsáid mar CDanna ceoil i ngáth-ghléas CD chomh maith.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla