Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Rena Lahart, a bhuaigh an crannchur do mhí Deireadh Fómhair, cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche Eile.

Do chrannchur mhí na Samhna, tabharfaimíd uainn cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche don Nollaig, SAOR i nAISCE.

Ar an CD-ROM seo, tá amhráin traidisiúnta na Nollag as Gaeilge á rá ag triúr amhránaithe aitheanta ó Ghaeltachtaí éagsúla: Méabh Ní Bheaglaoich, Síle Denvir, agus Mairéad Ní Mhaonaigh. Tá formáid an CD-ROM cosúil leis an dá theideal eile, Amhrán is Fiche agus Amhrán is Fiche Eile: an liathróidín a leanúint ag léamh na bhfocal faid is a bhíonn an t-amhrán á rá; ceol an amhráin gan an t-amhránaí chun é a rá i stíl an karaoke; líricí le priontáil amach; aistriúcháin Bhéarla; is a thuilleadh. I measc na n-amhrán atá ar an CD seo, tá cinn go bhfuil taithí againn go léir orthu, ar nós Don Oíche Úd i mBeithil agus Íosagán a Tháinig Chughainn; tá amhráin eile nach gcloistear chomh minic sin, agus tá cúpla ceann ann fiú nár deineadh aon taifead riamh roimhe seo orthu, ar nós Na Leanaí i mBeithil. Tá cuid acu, ar nós Insa Stábla agus Bhí an Sneachta ag Titim, chomh simplí go bhféadfadh na naíonáin iad a rá; tá cinn eile ar an sean-nós, ar nós Chuadar Siar is Aniar na Sráideannaí agus Seacht gCéad Déag Míle Fáilte; agus tá amhráin ann ar gach leibhéal idir eatarthu. Tá nótaí míniúcháin ar an CD faoi gach amhrán agus gluais d’fhocail agus d’fhoirmeacha neamhchoitianta ar fáil chomh maith.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh Amhrán is Fiche Eile i gcrannchur mhí Deireadh Fómhair, ná bíodh ort buairt ná brón, tá seans anois agat é a cheannach ar phraghas speisialta. Tá tairiscint speisialta againn i rith mhí na Samhna ar thrí CD-ROManna na nAmhrán, sé sin le rá, Amhrán is Fiche, Amhrán is Fiche Eile, agus Amhrán is Fiche don Nollaig. Ceannaigh na trí cinn acu i dteannta a chéile agus bíodh ceann amháin acu SAOR i nAISCE agat. Sin luach €90 ar fáil ar €60 (móide pacáil agus postas).

Tá éileamh mór ar na CD-ROManna seo d'amhráin chlasaiceacha na Gaeilge. Tá 21 amhrán ar gach CD acu, á rá ag triúr amhránaithe cáiliúla ó Ghaeltachtaí difriúla. Bíonn na líricí go léir le feiscint ar an scáileán, agus bíonn liathróidín ag leanúint na bhfocal faid is a bhíonn an t-amhrán á rá. Is féidir an ceol a chur ar siúl gan an t-amhránaí, chun an t-amhrán a rá i stíl an karaoke. I measc na nithe eile atá ar na CDanna gleoite seo, tá áis chun na líricí a phriontáil amach, aistriúcháin as Béarla, agus samplaí de cheachtanna bunaithe ar na hamhráin do mhúinteoirí. Is féidir an trí CD a úsáid mar CDanna ceoil i ngáth-ghléas CD chomh maith. Ullmhaigh do pharty piece féin anois!

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla