Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Michael Thornhill, a bhuaigh an crannchur do mhí Iúil, cóip den CD-ROM Tíreolaíocht le Cormac agus Órla.


Duais Mhí Lúnasa
:

Do mhí Lúnasa, beidh cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche Eile á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE.

Sé seo an dara CD-ROM ceoil a chuir Fios Feasa amach, ag leanúint ar rath Amhrán is Fiche, le 21 amhrán nua á rá ag triúr amhránaithe cáiliúla ó Ghaeltachtaí difriúla. Bíonn na líricí go léir le feiscint ar an scáileán, agus bíonn liathróidín ag leanúint na bhfocal faid is a bhíonn an t–amhrán á rá. Is féidir an ceol a chur ar siúl gan an t–amhránaí chun an t-amhrán a rá i stíl an karaoke. I measc na nithe eile atá ar an CD, tá áis chun na líricí a phriontáil amach, aistriúcháin as Béarla, agus samplaí de cheachtanna bunaithe ar na hamhráin do mhúinteoirí. Ullmhaigh do party piece féin anois!

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh an CD-ROM Tíreolaíocht le Cormac agus Órla i gcrannchur an mhí seo caite, ná bíodh ort buairt ná brón, mar tá sé ar thairiscint speisialta againn don mhí seo ar fad. De ghnáth, chosnódh sé €60; ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar €30 (móide paiceáil agus postas). Sin LEATH-PHRAGHAS!

Is áis spleodrach é an CD-ROM seo chun tíreolaíocht na hÉireann a fhoghlaim. Tá sé bunaithe ar churaclam nua na mbunscoileanna don chúigiú agus séú rang / ar Chlár Staidéir na Tíreolaíochta ag Key Stage 2. Tá atlas cuimsitheach ann, le heolas faoi gach contae, chomh maith le heolas faoi thíortha na hEorpa. Tá cluichí agus tomhaiseanna ann bunaithe ar gach pioc d'ábhar an CD. Ach an chuid is fearr ná camchuairt anamúil na hÉireann i n-éineacht le Cormac, Órla, agus Daideo. Déanann siad 141 stop le linn 28 turas difriúil ar fud na tire, ag bualadh le muintir na háite agus ag foghlaim mar gheall ar thíreolaíocht, stair, eacnamaíocht, agus cultúr na háite. Buail an bóthar ina dteannta inniu!

Cliceáil anseo chun an tairiscint speisialta seo a ordú, nó chun teacht ar a thuilleadh eolais mar gheall air.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla