Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Tá an crannchur do mhí Feabhra dúnta anois. Comhghairdeachas le Hannah Loughnane, a bhuaigh é. Osclófar crannchur nua Dé Luain, 2 Márta.

Comhghairdeachas fós le Sandra Devanie, a  bhuaigh an crannchur do mhí Eanair, cóip den CD-ROM Seanfhocail.

Duais Mhí Feabhra

Do mhí Feabhra, tabharfaimíd uainn cóip den CD-ROM Drochlá Ruairí, SAOR i nAISCE.

Tá an CD-ROM Drochlá Ruairí bunaithe ar an leabhar den ainm céanna le Colmán Ó Raghallaigh. Ar an CD-ROM spleodrach seo, tá téacs an bhunscéil cóirithe as na trí príomhchanúintí; tá an téacs sin á léamh os ard ag cainteoirí dúchais; agus tá anamúlacht curtha leis na léaráidí. Tá cluichí difriúla ar fáil ar gach leathanach: gníomhaíochtaí cloze, míreanna mearaí, quizeanna, meaitseáil, léamh an chloig, agus a thuilleadh. Is féidir pictiúir dubh is bán a fháil do gach leathanach le dathú, go leictreonach nó le priontáil amach. Tá an CD-ROM seo dírithe go príomhdha ar leanaí sna meánranganna, ag brath ar a gcumas sa teanga.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh an CD-ROM Seanfhocail i gcrannchur an mhí seo caite, ná bíodh ort buairt ná brón, mar tá sé ar thairiscint speisialta againn don mhí seo ar fad. De ghnáth, chosnódh sé €30; ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar €15 (móide paiceáil agus postas). Sin LEATH-PHRAGHAS!

Ar an CD-ROM seo, tá 501 seanfhocal, sean-rá, beannacht, mallacht, agus nath cainte. Léirítear buntéacs na seanfhocal as Gaeilge, le haistriúchán as Béarla, agus le taifead ar ardchaighdeán de chainteoirí dúchais á rá. Tá áis ann chun na seanfhocail a chuardach d’fhocal nó do fhrása ar leith, as Gaeilge nó as Béarla. Tá nótaí míniúcháin agus nótaí gramadaí ann do gach seanfhocal, agus tá aiste chuimsitheach ann ar na seanfhocail go ginearálta.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla