Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Ruairí san Ospidéal
 

Tá an-áthas ar Fhios Feasa EARRA NUA a fhógairt, Ruairí san Ospidéal.

Tá dhá shlí chun teacht ar an bpacáiste: féadfaidh tú é a lódáil anuas ón suíomh, nó más fearr leat é, cuirfimid chugat ar CD-ROM é. €30 an praghas atá air, is cuma conas a gheobhaidh tú é (má roghnaíonn tú an CD-ROM, beidh táille beag le díol as an bpostas).

Is féidir an teideal a fháil ar PHRAGHAS SPEISIALTA má ordaíonn tú anois é; tá na sonraí go léir anseo thíos. Beidh trí chóip den CD-ROM á thabhairt uainn againn SAOR i nAISCE chomh maith; arís, tá na sonraí anseo thíos.


Ruairí san Ospidéal ("Ruairí in Hospital")

Cad atá sa phacáiste nua seo?

Is scéal ilmheánach idirghníomhach é seo, bunaithe ar an leabhar den ainm céanna, a scríobh an t-údar cáiliúil Colmán Ó Raghallaigh, agus a fhoilsigh Cló Mhaigh Eo. Eachtra spleodrach é an scéal seo faoin rascal Ruairí agus a chairde: tá Máirtín san ospidéal, agus tá Ruairí agus Séimí ag dul ar cuairt chuige, ach cad a thabharfaidh siad leo mar bhronntanas?

Sé seo an tríú scéal i sraith Ruairí atá cóirithe ag Fios Feasa don ríomhaire. Ar nós an dá cheann eile, Drochlá Ruairí agus Ruairí sa Zú, tá téacs an scéil seo cóirithe as na trí príomh-chanúintí, agus tá sé le clos á léamh os ard ag cainteoirí dúchais. Féadfaidh tú imeacht ó chanúint go canúint aon am is maith leat. Tá anamúlacht ar an gcaighdeán is airde curtha le bunléaráidí Ann Marie O’Carroll. Ag deireadh gach leathanach, féadfaidh tú cliceáil ar na focail sa téacs chun iad a chlos á rá leo féin; tá roinnt féiríní beaga i bhfolach sna pictiúirí chomh maith, agus an té is mó a théann ag cliceáil á lorg an té is mó a aimseoidh iad! Tá cluichí difriúla ar fáil ar gach leathanach den scéal: míreanna mearaí, gníomhaíochtaí cloze, agus pictiúirí le dathú. Tá aistriúchán garbh curtha ar fáil as Béarla.

Ina theannta sin, tá téacs cuimsitheach mar gheall ar chúrsaí sláinte ann, le léaráidí go flúirseach tríd. Ar gach leathanach den scéal, is féidir teacht ar chuid de théacs na sláinte a bhaineann leis an gcuid sin den scéal, nó is féidir imeacht trí théacs na sláinte ar fad aon uair is maith leat. Tá an téacs seo deartha chun freastal a dhéanamh ar churaclam an Oideachas Pearsanta, Sóisialta, agus Sláinte (OSPS/SPHE) sna meánranganna sa Phoblacht, agus ar an snáith "Personal Understanding and Health" sa churaclam "Personal Development and Mutual Understanding" ag Keystage 2 i dTuaisceart na hÉireann.


Crannchur Speisialta
 

Tá an crannchur do mhí Deireadh Fómhair agus mhí na Samhna dúnta anois. Comhghairdeachas leis na daoine seo leanas, a bhuaigh cóip an duine don CD-ROM nua, Ruairí san Ospidéal:

  • Eilis Ní Raghallaigh
  • Esther Göbl Uí Nualláin
  • Gemma Kettle

Osclófar crannchur nua Dé Luain, 20 Samhain, agus mairfidh sé go dtí an Nollaig.

Comhghairdeachas fós le Michael O’Leary, a bhuaigh an crannchur deireannach, cóip den CD‑ROM An Chéad Choiscéim, mar aon le cóip den Leabhar Saothair a ghabhann leis.


Crannchur Speisialta

Don chéad chrannchur eile, beidh trí chóip den CD-ROM nua glan Ruairí san Ospidéal á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE. Mairfidh an crannchur seo go dtí lár mhí na Samhna: go cruinn, go dtí lár an lae i n-am na hEireann ar an Satharn, 18 Samhain. Níl cead ag aon duine ar leithrigh cur isteach air ach aon uair amháin.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!


Tairiscint Speisialta
 

Ruairí san Ospidéal ar fáil le cur chugat ar CD-ROM, nó le lódáil anuas ón suíomh. €30 an praghas atá air, is cuma conas a gheobhaidh tú é (má roghnaíonn tú an CD-ROM, beidh táille beag le díol as an bpostas). Mar thairiscint speisialta, áfach, má órdaíonn tú faoin 18ú lá de mhí na Samhna é, bíodh sé agat ar €20! Sin é an TRIÚ CUID BAINTE dá phraghas. Cliceáil anseo chun an tairiscint speisialta seo a ordú, nó chun teacht ar a thuilleadh eolais mar gheall air.

Ina theannta sin, má ordaíonn tú Ruairí san Ospidéal mar aon leis an dá theideal eile sa tsraith chéanna (Drochlá Ruairí agus Ruairí sa Zú), gheobhaidh tú an teideal nua SAOR i nAISCE! Sin luach €90 ar €60 (móide postas). I gcás an tairiscint speisialta seo, gheobhaidh tú an trí theideal ar CD-ROM. Cliceáil anseo chun an tairiscint speisialta seo a ordú, nó chun teacht ar a thuilleadh eolais mar gheall air.

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla