Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Mike Boyce, a bhuaigh an crannchur do mhí an Mheithimh, cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche Eile.


Duais Mhí Iúil

Do mhí Iúil, beidh cóip den CD-ROM Tíreolaíocht á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE.

Is áis spleodrach é an CD-ROM seo chun tíreolaíocht na hÉireann agus na hEorpa a fhoghlaim. Tá sé bunaithe ar churaclam na mbunscoileanna don chúigiú agus séú rang / ar Chlár Staidéir na Tíreolaíochta ag Key Stage 2. Tá atlas cuimsitheach ann, le heolas faoi gach contae i nÉirinn, chomh maith le heolas faoi thíortha na hEorpa. Tá cluichí agus tomhaiseanna ann bunaithe ar gach pioc d'ábhar an CD. Ach an chuid is fearr de ná camchuairt anamúil na hÉireann i n-éineacht le Cormac, Órla, agus Daideo. Déanann siad 141 stop le linn 28 turas difriúil ar fud na tire, ag bualadh le muintir na háite agus ag foghlaim mar gheall ar thíreolaíocht, stair, eacnamaíocht, agus cultúr na háite. Buail an bóthar ina dteannta inniu!

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Do mhí Iúil, tá tairiscint speisialta chomh maith againn ar an CD-ROM Cormac agus Órla agus Fionn Mac Cumhaill. De ghnáth, cosnaíonn sé €30; ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar LEATH-PHRAGHAS, €15 (móide paiceáil agus postas).

Scéal iontach ar CD-ROM idirghníomhach ilmheánach is ea Cormac & Órla agus Fionn Mac Cumhaill, á léamh as rogha an úsáideora de na trí príomhchanúintí nó as Béarla. Scéal traidisiúnta Fiannaíochta an bunscéal, roghnaithe agus cóirithe le cabhair ó Roinn Bhéaloideasa na hÉireann, UCD, agus léirithe le graificí agus le hanamúlacht den chéad scoth. Tá deiseanna iontacha foghlama tríd an scéal. Fad is a bhíonn na gaiscígh ag siúl tríd an gcoill, mar shampla, is féidir cliceáil ar na hainmhithe, na héanlaithe, na crainn, is ar na rudaí eile sna pictiúirí chun foghlaim mar gheall orthu. Tá an CD-ROM seo dírithe go príomhdha ar leanaí sna hardranganna, ag brath ar a gcumas sa teanga.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla