Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Tá an crannchur do mhí Eanair dúnta anois. Comhghairdeachas le Audrey Scully, a bhuaigh é. Osclófar crannchur nua Dé Luain, 1 Feabhra.

Comhghairdeachas fós leis na daoine seo leanas, a bhuaigh na duaiseanna i gCrannchur Mór na Nollag:

An Duais Mhór (An Cnuasach Iomlán d'Earraí an Tí):
Hannah Loughnane

Amhrán is Fiche don Nollaig, cóip an duine:
1. Michael Bourke
2. Consaidin Sakellares
3. Bairbre Ní Thuairisg

 

Duais Mhí Eanair:
Do mhí Eanair, beidh cóip den CD-ROM

Seanfhocail á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE.

 

Ar an CD-ROM seo, tá 501 seanfhocal, sean-rá, beannacht, mallacht, agus nath cainte. Léirítear buntéacs na seanfhocal as Gaeilge, le haistriúchán as Béarla, agus le taifead ar ardchaighdeán de chainteoirí dúchais á rá. Tá áis ann chun na seanfhocail a chuardach d’fhocal nó do fhrása faoi leith, as Gaeilge nó as Béarla. Tá nótaí míniúcháin agus nótaí gramadaí ann do gach seanfhocal, agus tá aiste chuimsitheach ar sheanfhocail go ginearálta.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Do mhí Eanair, tá tairiscint speisialta againn ar an bpacáiste 2 CD-ROM Boghaisín na bhFocal. De ghnáth, chosnódh sé €45, ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar €30 (móide postas agus pacáil). Sin é an TRÍU CUID BAINTE ANUAS dá phraghas!

Is pacáiste de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é seo. Tá dhá CD-ROM sa phacáiste, ceann don mhúinteoir (7 gcluiche) agus ceann do na daltaí (9 gcluiche). Tá cluichí ann ar nós biongó, dísle, cártaí, meaitseáil, cros agus náid, nathracha is dréimirí, agus a thuilleadh, cuid acu le himirt ar an scáileán, agus cuid acu le priontáil amach. Is féidir leis na daltaí cluichí aonair a imirt, nó cluichí beirte, nó cluichí do ghrúpaí beaga, nó cluichí don rang ar fad. Úsáidtear breis agus 3,000 focal agus frása sna cluichí, fáiscthe as na leabhair is mó a úsáidtear sna scoileanna, agus taifeadta as trí chanúint. Tá siad roinnte ar sé leibhéal de réir cumais, agus is féidir leis na múinteoirí a liostaí féin a chruthú chomh maith.

Cliceáil anseo chun an tairiscint speisialta seo a ordú, nó chun teacht ar a thuilleadh eolais mar gheall air.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla