Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Clare Oman, a bhuaigh an crannchur do mhí Lúnasa, cóip den phacáiste 2 CD-ROM Boghaisín na bhFocal.


Duais Mhí Meán Fómhair

Do mhí Meán Fómhair, beidh cóip den CD-ROM Amhrán is Fiche Eile á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE.

Sé seo an dara CD-ROM ceoil a chuir Fios Feasa amach, ag leanúint ar rath Amhrán is Fiche, le 21 amhrán nua á rá ag triúr amhránaithe cáiliúla ó Ghaeltachtaí difriúla. Bíonn na líricí go léir le feiscint ar an scáileán, agus bíonn liathróidín ag leanúint na bhfocal faid is a bhíonn an t–amhrán á rá. Is féidir an ceol a chur ar siúl gan an t–amhránaí chun an t–amhrán a rá i stíl an karaoke. I measc na nithe eile atá ar an CD, tá áis chun na líricí a phriontáil amach, aistriúcháin as Béarla, agus samplaí de cheachtanna bunaithe ar na hamhráin do mhúinteoirí. Ullmhaigh do party piece féin anois!

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh an pacáiste 2 CD-ROM Boghaisín na bhFocal i gcrannchur an mhí seo caite, ná bíodh ort buairt ná brón, mar tá sé ar thairiscint speisialta againn don mhí seo ar fad. De ghnáth, chosnódh sé €45; ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar €30 (móide paiceáil agus postas). Sin é AN TRIÚ CUID BAINTE ANUAS DÁ PHRAGHAS!

Is pacáiste de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal. Tá dhá CD-ROM sa phacáiste, ceann don mhúinteoir (7 gcluiche) agus ceann do na daltaí (9 gcluiche). Tá cluichí ann ar nós biongó, dísle, cártaí, meaitseáil, cros agus náid, nathracha is dréimirí, agus a thuilleadh, cuid acu le himirt ar an scáileán, agus cuid acu le priontáil. Is féidir leis na daltaí cluichí aonair a imirt, nó cluichí beirte, nó cluichí do ghrúpaí beaga, nó cluichí don rang ar fad. Úsáidtear breis agus 3,000 focal agus frása sna cluichí, fáiscthe as na leabhair is mó a úsáidtear sna scoileanna, agus taifeadta as trí chanúint. Tá siad roinnte ar sé leibhéal de réir cumais, agus is féidir leis na múinteoirí a liostaí féin a chruthú chomh maith.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla