Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Richard Swaby, a  bhuaigh an crannchur do mhí Aibreáin, cóip den CD-ROM Cormac agus Órla agus Fionn Mac Cumhaill.

 

Duais Mhí Bealtaine

Do mhí Bealtaine, beidh cóip den CD-ROM Ogham á thabhairt uainn againn, SAOR i nAISCE.

Is CD-ROM idirghníomhach ilmheánach dátheangach é seo mar gheall ar scríbhneoireacht an oghaim, le corpus de bhreis is 350 cloch oghaim ó Éirinn agus ón mBreatain. Tá aiste chuimsitheach ar an CD faoin ogham go ginearálta, a léiríonn a struchtúr, a bhunús, a thábhacht teangeolaíoch, a leathnú, agus an méid atá le foghlaim as mar gheall ar na daoine a bhaineadh úsáid as. Tá cur síos indibhidiúil ar gach cloch: mínítear an inscríbhinnn do réir na dtuiscintí is déanaí i measc scoláirí an lae inniu. Tá os cionn 1,000 grianghraf agus léaráid ann de na clocha, agus is minic a bhíonn grianghraf den suíomh leis ann. Is féidir léiriú faoi leith den inscríbhinn a fháil ach luí ar chnaipe, áis a thugann seans d'úsáideoirí an inscríbhinn a léamh dóibh féin. Tá slite difriúla chun teacht ar na hailt faoi na clocha indibhidiúla: le mapaí, le liosta suíomhanna, le huimhreacha catalóige, agus le liosta na bhfocal sna hinscríbhinní. Tá an téacs ar fad le fáil as Béarla agus as Gaeilge, le háis saoráideach ar gach leathanach chun imeacht ó theanga teanga.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh Cormac agus Órla agus Fionn Mac Cumhaill i gcrannchur an mhí seo caite, ná bíodh ort buairt ná brón, mar tá sé ar thairiscint speisialta againn don mhí seo ar fad. De ghnáth, chosnódh sé €30; ach ordaigh é roimh dheireadh na míosa, agus bíodh sé agat ar €15 (móide paiceáil agus postas). Sin LEATH-PHRAGHAS!

Scéal iontach ar CD-ROM idirghníomhach ilmheánach is ea Cormac & Órla agus Fionn Mac Cumhaill, á léamh as rogha an úsáideora de na trí príomhchanúintí nó as Béarla. Scéal traidisiúnta Fiannaíochta an bunscéal, roghnaithe agus cóirithe le cabhair ó Roinn Bhéaloideas na hÉireann, UCD, agus léirithe le graificí agus le hanamúlacht den chéad scoth. Tá deiseanna iontacha foghlama tríd an scéal. Fad is a bhíonn na gaiscígh ag siúl tríd an gcoill, mar shampla, is féidir cliceáil ar ainmhithe, ar éanlaithe, ar chrainn, is ar a thuilleadh chun foghlaim mar gheall orthu. Tá an CD-ROM seo dírithe go príomhdha ar leanaí sna hardranganna, ag brath ar a gcumas sa teanga.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla